דפי עזר לזיהוי יצירות בנחלת הכלל עבור מיזם "ארכיונים בנחלת הכלל, 2020"

עו"ד נועם סולן ,מנהל תחום זכויות יוצרים ,הספרייה הלאומית
ד"ר רבקה שויקי, מנהלת שירותי הרשאות וזכויות יוצרים, הספרייה הלאומית

מסמך זה נכתב לבקשת האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע במטרה לסייע לארכיונאים בהבנה ויישום של כללי בסיס לזיהוי יצירות בנחלת הכלל, קרי יצירות שאינן כפופות עוד למגבלות זכויות יוצרים. מדובר בטיוטה ראשונה וחלקית בה התייחסנו לכללים החלים על יצירה ספרותית, יצירה
אמנותית, יצירת צילום ויצירות מדינה. המסמך אינו כולל התייחסות ליצירה דרמטית, יצירה
מוסיקלית, לקט ותקליט. מטרתנו היא להציג את הנושא בשפה לא משפטית ולאפשר יישום
ברור ופשוט ככל הניתן של כללי זכויות יוצרים. 

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי מטעם הספרייה הלאומית. השימוש באמור במסמך צריך להיעשות בשיקול דעתו של הארכיון ובמידת הצורך לאחר קבלת ייעוץ משפטי מתאים. הספרייה הלאומית לא תישא באחריות
כלשהי ביחס לאופן השימוש או הסתמכות על האמור במסמך זה על ידי גורם כלשהו.