שאלוני סקר בנושא: הערכה של ביקורי סטודנטים בארכיון ופעילות באקדמיה בנושא הארכיון

נובמבר 2021
לחברות וחברי האיגוד שלום רב,
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע רואה חשיבות רבה בחשיפת הארכיון לסטודנטים. אנו מעוניינים בשלב ראשון לבדוק את הפעילות שכבר קיימת בשטח, ואת הצרכים של כל המעורבים בתהליך – סטודנטים, מרצים וארכיונאים.

מצורף בזה מכתב והפנייה לשאלון קצר לתיעוד והערכה של מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות של סטודנטים בארכיון, מתוך כוונה לתכנן ולפתח ביקורים רלוונטיים ומעצימים יותר בעתיד.
פרטים נוספים – במכתב עצמו.

אנו מבקשים שרק ארכיונאי/ת שאירחו סטודנטים בארכיון יענו על השאלון ואת השאלונים האחרים יעבירו לסטודנטים ולמרצים שביקרו אצלם.

בכבוד רב,
ד"ר לביא שי
יו"ר הועדה להשתלמות מקצועית
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע