ייעוץ מקצועי לחברי.ות האיגוד

21/12/2021
הוועדה לייעוץ מקצועי הוקמה על מנת לאפשר לחברי האיגוד שעברו הכשרה והשתלמויות בארכיונאות, ערוץ נוסף לפתרון בעיות מקצועיות.

חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, אשר מעוניינים להסתייע ולקבל ייעוץ מקצועי ממוקד וקצר וללא תשלום, מחברי איגוד ותיקים ובעלי ניסיון אשר התנדבו לכך, מוזמנים להיכנס לטופס הייעוץ (לא לשכוח להתחבר באמצעות מספר חבר וסיסמה), ולמלא שאלון קצר בו ניתן לפרט את הצורך שלהם לייעוץ מקצועי.

חברות הוועדה לייעוץ מקצועי החתומות מטה, תעבורנה על כל שאלון, ותיצורנה קשר עם ממלאי השאלונים כדי לקשרן עם היועץ המתנדב המתאים.

חשוב להדגיש כי הייעוץ הינו מוגבל בהיקפו ומיועד למענה לסוגיות נקודתיות ויינתן ללא תשלום.
ברצוננו להדגיש שאין ערוץ זה בא במקום הכשרה מקצועית מסודרת.

בברכה אילנה בודובסקי, יו"ר הוועדה
חברות הוועדה: גליה דובידזון, רחל ריינשטיין, מיכל הנקין