קורס יסודות הארכיונאות - 2022

28/12/2021
האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שמח להודיע על פתיחת מחזור חדש של קורס "יסודות הארכיונאות"

מטרת ההשתלמות: להקנות לעובדים בארכיונים, במגנזות ובמרכזי התיעוד והמידע מיומנויות מקצועיות לניהול איכותי, רווחי ויעיל. הקורס הינו מבוא לקורס לימודי תעודה "ארכיונאי מורשה" המתקיים במכללות.

נושאי הלימוד: ניהול ארכיון, מושגי יסוד בארכיונאות, ניהול רשומות, שימור ושיקום, אוספים מיוחדים,
דיגיטציה, כתיבת סיפורי חיים, עבודה עם הקהילה, רשתות חברתיות ועוד.

אוכלוסיית היעד: עובדים בארכיונים, במגנזות ובמרכזי תיעוד מידע, חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, בעלי 12 שנות לימוד.

מסגרת הקורס: 18 מפגשים + 30 שעות התנסות מעשית (סטאז')
במהלך הקורס יתקיימו 6 סיורים ולימודים מקצועיים בארכיונים שונים. (לחלק מהסיורים תוסדר הסעה)

חובות הקורס: סטאז' ופרויקט סיום.

יום ושעות: בימי שני בשבוע, בין השעות 9:00-15:30 
מיקום: מכון מופ"ת, רח' שושנה פרסיץ 15 , קריית החינוך תל-אביב.
פתיחת הקורס: יום שני, 14.2.2022 
סיום הקורס: יום שני 20.6.2022 
עלות הקורס: 2,000 ₪ למשתתף שהינו חבר באיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע לשנת 2022 . 2,120 ₪ למשתתף בקורס שאינו חבר באיגוד. הסכום כולל תשלום של 120 ₪ לחברות באיגוד 
העלות כוללת: רישום לחברות באיגוד (למי שאינו חבר), תיק משתתף, הרצאות, חומר לימודי, הסעות לחלק מהסיורים, כיבוד וארוחת צהריים קלה. 

ההרשמה עד לתאריך 7.2.2022