תקציר ישיבת ההנהלה מס' 7, 15.11.2021

30/12/2021
שהתקיימה ביום שני, י"א כסלו תשפ"ב (15 בנובמבר 2021). משעה 12:00 בכנסת בירושלים, כולל סיור בבניין בחלקה הראשון.

נוכחים:
הנהלה: דודו אמיתי (יו"ר), לביא שי, אילנה אלון, הדס אביבי, אילנה בודובסקי, אורי בראל,
נוני ירון, אינדה נובומינסקי, ענת שמעוני, גלית שאול.
חסרים: ענת אופיר, מאיה אשכנזי, זיו רכלבסקי.
כן נכחו: יהודית שפיצר - מבקרת האיגוד, מיכל הנקין, ולריסה שניטקינד.

סדר היום לישיבת הנהלה מספר 7
1. אישור פרוטוקול הישיבה הקודמת מ-13.9.2021
2. דיווחי ועדות אלא אם כן נשלחו קודם לכן לכולנו ועדכון המצב הכספי (אורי)
3. סיכומים, הערות והערכות בקצרה על שנת הפעילות הראשונה של הנהלה זו - כולן/ם מוזמנים ומוזמנות.
4. הצגת תכנית סופית לכנס השנתי וההיערכות אליו (לביא וצוות הכנס)
5. עדכון על ההחלטות לגבי פרס אלסברג ו"הארכיון יוצא מגדרו" (נוני)
6. דיווח על הסיור שארגן צוות ארכיונאות במרחב ההתיישבותי באפיקים (ענת, לביא)
7. דיווח על השיח המתנהל עם הארגון בקיבוצים ובמושבים - ללא דיון בשלב זה (דודו, מיכל)
8. הצגת מתווה ימי עיון, השתלמויות וקורסים לשנת 2022 (לביא)
9. אישור תאריכי הישיבות בשנת 2022 ע"פ המסמך שנשלח
10. הצגת הצעת מתווה הפעילות לייעוץ מקצועי על ידי חברי הוועדה (מיכל, אילנה ב.)
11. דיווח על המגעים מול עיריית ירושלים בנושא ארכיון העיר (לביא, דודו)
12. דיווח מהכנס השנתי המקוון של ה-ICA ומחשבות להמשך(משתתפי/פות הכנס)
13. דיווח על כנס השימור שהיה באוקטובר (מיכל)
14. עדכון על התארגנות ל"יסודות" 2022 (רחל ר.)
15. עדכון על הפקת סרט תדמית לאיגוד (גלית)
16. שונות ככל שיתיר הזמן: תוכנית לימודי תעודה בת"א, "ארכיון" 19, תשלומים לאיגוד דרך אפליקציות סלולריות, מסמך לתוכנת ארכיון ישראלית, ספר אלסברג והספר של מוסק, האוגדן, המילון, עיזבון הרליץ וכו'

דוד אמיתי: פותח את הישיבה ההיסטורית בכנסת, זו הישיבה האחרונה לשנת 2021 והישיבה האחרונה לפני הכנס השנתי.

1. אישור פרוטוקול מישיבה קודמת ב-15.9.2021 - הפרוטוקול אושר

2. דיווחי ועדות (נספח א' דיווחים שמנשלחו בכתב) ועדכון המצב הכספי
אורי בראל: האיגוד מסבסד את הכנס השנתי בצורה משמעותית ב- 50,000 ₪, עובדים במרץ על הכנת התקציב לשנת 2022, התקציב יוצג בכנס השנתי.

3. סיכומים, הערות והערכות בקצרה על שנת הפעילות הראשונה של הנהלה זו
דוד אמיתי: שנה של טבילת אש להנהלה הנוכחית, עברנו את השנה בצורה טובה. פתחנו לימודי ארכיונאות באקדמיה, באוניברסיטת תל-אביב, עליה עבדנו שנים רבות עוד מהנהלות קודמות. את הקורס ברמת תואר שני פתחנו בזמנו כדי שיהווה קפיצה לאקדמיה ואכן זה התגשם. עושים הכול שהאקרדיטציה של ארכיונאות תתקבל.
הוקמו ועדות חדשות: ועדה ליעוץ מקצועי בראשות אילנה בודובסקי, ועדה להיבטים משפטיים בראשות לריסה וועדת השימור בראשות רחל ריינשטיין. נוספו 2 צוותים: אחד למרחב היישובי ואחד לצוות החינוך (לביא, מיכל, דודו) ששותפים בו גם גורמים מחוץ לאיגוד. הוקמה חטיבה לרשויות מקומיות. גם מעמדנו המקצועי התחזק.
הדס אביבי: אני חשה שגבולות העשייה של הוועדות לא מוגדרים מספיק. לעיתים יש יוזמות אישיות שאם לא יהיו בעשייה המרכזית של האיגוד, לא יבואו לידי ביטוי. כל רעיון צריך להיות כפוף לפעילות של האיגוד.
יהודית שפיצר: אורי אלגום כיו"ר האיגוד הוציא כתבי מינוי לוועדות כולל תפקידים ואחריות.
דוד אמיתי: לרוב/כל הוועדות יש כתבי מינוי, ואני בעד יוזמות אישיות.
החלטה: אילנה אלון סגן היו"ר למנהל תרכז מסמך בנושא של מטלות ותפקידים.

4. הצגת תוכנית סופית לכנס השנתי וההיערכות אליו
לביא שי: התוכנית לכנס השנתי פורסמה ומתעדכנת מידי פעם. ספר גנזך המדינה יהיה כנראה מוכן לחלוקה בכנס ויערך לו ערב השקה בעתיד. לכנס השנתי נוסיף הסעות בבוקר ובערב לחברים המגיעים לימים בודדים.
דוד אמיתי: יומיים לפני הכנס נעשה ישיבה לסגירת נושאים סופית.
מיכל הנקין: האם חשבתם לשדר את הכנס גם בזום? בפעילויות קודמות שלנו ששודרו בזום הצטרפו גם גורמים מחוץ לאיגוד.
לביא שי: כדי לעשות זום באיכות צריך צלם מקצועי ואין לנו אפשרות.

5. עדכון על ההחלטות לגבי פרס אלסברג ו"הארכיון יוצא מגדרו"
נוני ירון: ביום רביעי נדון ונקבל החלטה מי יקבל את הפרס. עירית אלסברג תבוא רק ליום של המושב. הוגשו 4 עבודות, לא הוגש תלמיד מצטיין.
דוד אמיתי: מבקש למצוא תלמיד מצטיין כי הפרס מחולק גם לעבודות חקר וגם לתלמיד מצטיין. עירית נותנת לחוקר והאיגוד נותן לתלמיד.
נוני ירון: ארכיון יוצא מגדרו השתלב עם הפעילות של לביא. כ-10 ארכיונים שהעלו את העבודות, ניתן יהיה לשאול אותם מה היו הבעיות בהם נתקלו.

6. דיווח על הסיור שארגן צוות ארכיונאות במרחב ההתיישבותי באפיקים
לביא שי: היה סיור מוצלח, היו כ-30 איש מהשרון ועד הגליל. היה סיור במשק, בארכיון, היה סיור מוזיקלי. בסיום נערכה שיחה של שעה וחצי על הבעיות שהם נתקלים בהם. הם צריכים בעיקר חיזוק בנושא הקמת ארכיון. יש בקשה לפתוח סדנאות בנושאים החשובים להם באזור ושהאיגוד יממן.
דוד אמיתי: יש חשיבות רבה לסיורים בשטח ראינו את זה בסיור שההנהלה עשתה לעוטף עזה.

7. דיווח על השיח המתנהל עם הארגון בקיבוצים ובמושבים
דוד אמיתי : הייתה אמורה להתקיים פגישה עם רוני עזתי בנצר סירני. ברגע האחרון ביטלו את הפגישה. ביקשתי ממיכל לעשות בירור, כי הקהל הזה חשוב.
מיכל הנקין: לכל אחד מהגופים יש תלונות על דרך ההתנהלות ושיתופי הפעולה. כדי להמשיך את הפעילות בצורה טובה ברור שחייבים להיפגש. ולהיפגש בנפש חפצה. לדעתי, אחרי תקופת מה האיגוד צריך להוציא מכתב ובו לציין שהאיגוד נותן שרות לכל המגזרים. ומבקשים את חוות דעתם לגבי הכוונות והפעילות של האיגוד.
אורי בראל: אי אפשר להשוות את נפח הפעילות של הארגון עם האיגוד, אבל מצד שני יש לו חברים חשובים לנו. לא צריכים לזלזל ולא צריכים להתקפל.
דוד אמיתי: הצעת פשרה: אנחנו הצענו להם להיות חטיבה באיגוד הראשי. היו שיתופי פעולה מצוינים שהאיגוד שילם עליהם כספים. כשתתכנסו הדיון יהיה ענייני על התוכנית ובו יוחלט להציע להם להצטרף לצוות.
לביא שי: בסיור באפיקים החברים לא הבינו את ההבדל בין האיגוד לארגון.

8. הצגת מתווה ימי עיון, השתלמויות וקורסים לשנת 2022
לביא שי: בפברואר תהיה השקת הספר של מוסק על גנזך המינה, נבקש מהגנזים שאיתנו (לזוביק, פרויינדליך ורותי) שיבואו לפאנל בנושא: גנזך המדינה לאן. ניתן לעשות זאת בזום. 22 בפברואר יום עיון שימור אתרים. במרץ יום הרליץ שיוקדש למגזר הערבי: ערביי ישראל וארכיונים לאן. הרעיון להציף את נושא הארכיונים במגזר הערבי.
הדס אביבי: זה נושא מרתק אבל אני לא חושבת שצריך להקדיש יום מרכזי באיגוד למגזר שלא חזק בארכיונאות. אסור להפוך אותו ליום נישתי.
ענת שמעוני: יש הרבה ימי עיון בשנה. יום עיון כזה מעשיר אותי מבחינת הידע הכללי אבל מקצועית לא מעשיר אותי.
מיכל הנקין: הסוגיות של קהילות שקופות חוצות מגזרים. לא באים מהפריזמה של הציבור הרחב. הפריזמה שלנו היא המקצועית.
ענת שמעוני: תיאור של קהילות שקופות הופך למקצועי.
לביא שי: נעמוד ב- 3 ימי עיון בשנה + יום הרליץ והכנס השנתי.
מיכל הנקין: יש נושאים שצריכים להיות מקצועיים, רוצה עוד ימי עיון כמו הנושא המשפטי
לביא שי: מתוכנן יום עיון לנושא המשפטי וסדנת זיהוי חומרים. והכנס השנתי של 2022 מתוכנן להיות מוקדש לרשומות אלקטרוניות כלומר שני ימי עיון מקצועיים.
מיכל הנקין: ועדת השתלמויות עובדת בצורה מאוד טובה ואני מאוד מעריכה את עבודתה.
לביא שי: קורס "יסודות" יפתח בפברואר. לימודי תעודה באחריות גליה, טלדן יהיה במרץ באחריות מאשה. בצורה מצומצמת.

9. אישור תאריכי הישיבות בשנת 2022 ע"פ המסמך שנשלח
דוד אמיתי: לגבי בית התנועה הקיבוצית לא ידוע אם נוכל להמשיך להשתמש בשירותיו. צריך מקום קרוב לרכבת. הישיבות יערכו בימי שני בין השעות: 14:30 עד 17:00. על מקום הישיבה בת"א תבוא הודעה.

10. הצגת הצעת מתווה הפעילות לייעוץ מקצועי על ידי חברי הוועדה
אילנה בודובסקי: יש 9 חברים שמוכנים לתת יעוץ. הורדנו שניים עקב ניגוד עניינים כי עוסקים ביעוץ לפרנסתם. יעוץ ממוקד של מקסימום 3 פגישות. רוצה שנצא כבר לדרך ונפרסם את השרות לחברים.
הדס אביבי: יש בעיה בפרסום שמות היועצים באתר האיגוד כך שיהיו פתוחים לכל אחד. ניתן להעלות את שמות היועצים לאתר ולסגור את הדף לחברי איגוד בלבד אבל צריך התערבות אנושית שתבדוק האם המבקש אכן חבר איגוד.
ענת שמעוני: אפשר לעלות טופס בקשה ליעוץ שיהיה פתוח לחברי האיגוד בלבד שימלאו את הבקשה וללא פרסום רשימת היועצים. הטופס ייבדק ויועבר ליועץ המתאים.
מיכל הנקין: הרעיון היה מי מוכן לתת יעוץ ובאיזה תחום ולהפעיל את היועצים בתחום המיוחד שלהם ולכן חשוב לפרסם את שמם כולל המומחיות שלהם. אבל לפרסם את זה רק לחברים. אפשרות שנייה: לא יינתן יעוץ ללא מילוי טופס.
ענת שמעוני: כל פעם לקראת חידוש חברות תמיד שואלים מה זה נותן לנו להיות חברים. ואפשרות הייעוץ היא אחת מטובות ההנאה לחברים.
הדס אביבי: מבקשת שבוע לבדוק עם מפתחי האתר, לפתח טופס שיהיה פתוח רק לחברי האיגוד.

11. דיווח על המגעים מול עיריית ירושלים בנושא ארכיון העיר
לביא שי
: העירייה רוצה את השטח של הארכיון. רצו להעביר הכל למגנזה אחרי ההתעוררות הציבורית, כולל של האיגוד, הוחלט להעביר את החומר לארכיון המדינה. הם מפקיעים את הארכיון מהתושבים. בשבוע הבא תהיה ישיבת זום עם העירייה, הארכיון חייב להישאר באחריות העיר. יש הרבה ארכיונים פרטיים שהופקדו וחייבים להישאר בארכיון העיר. לא חייב להיות במבנה העירייה אלא במבנה באחריות העירייה.
דוד אמיתי: הפתרון שהוצע היה שיועבר לארכיון המדינה. העיר אולי הכי חשובה בעולם לא יכולה לוותר על גוף מורשת מרכזי כמו הארכיון שלה.

12. דיווח מהכנס השנתי המקוון של ה-ICA ומחשבות להמשך – לא נדון
13. דיווח על כנס השימור שהיה באוקטובר – לא נדון
14. עדכון על התארגנות ל"יסודות" 2022 – לא נדון

15. עדכון על הפקת סרט תדמית לאיגוד
גלית שאול: כרגע יובל שעורך את הסרט, מתפנה בשבוע הבא לטפל רק בזה. הסרט מאוד חמוד ויהיה מוכן לכנס.

16. שונות:
- תוכנית לימודי תעודה בת"א,
דוד אמיתי: מתנהלת יפה,
לריסה שניטקינד: יש שם תלמידים שלמדו בקורס יסודות, 28 תלמידים ברמה מאוד גבוהה
כולל בעלי תואר שני ודוקטור.
- "ארכיון" 19,
לריסה שניטקינד: קיבלנו את כל המאמרים 9 בעברית 3 בלועזית בשלבים של תרגום.
- תשלומים לאיגוד דרך אפליקציות סלולריות
כרגע לא ניתן
- מסמך לתוכנת ארכיון ישראלית,
נמצא בעריכה לשונית
- ספר אלסברג / הספר של מוסק / האוגדן,
מיכל הנקין: ספר אלסברג כמעט מוכן, השאר בעבודה.
- המילון,
לריסה שניטקינד: באישורים סופיים של האקדמיה ללשון.
אורי בראל: ברמה הכללית, שומע על המון דברים שקורים באיגוד, יש פה עבודה התנדבותית
נהדרת.

רשמה:אילנה אלון
תיקצר: דוד אמיתי

נספח – דיווחי ועדות שהועברו בכתב
לביא שי – הוועדה להשתלמויות מקצועית
פעילות בחודשיים האחרונים:
• סיור לארכיון קיבוץ אפיקים, בהובלת זיו רכלבסקי ומאיה אשכנזי, 27/10/2021. בהשתתפות כ-30 חברים/ות. ממרכז וצפון הארץ.
• השלמת ההכנות לכנס השנתי 'אל הארכיון וממנו', 7/12/2021 ופרסום תכנית הכנס.
• הכנת טיוטה לתכנית השתלמויות שנתית 2022:
תכנית עבודה ל- 2022, הוועדה להשתלמות מקצועית
1-2/2022 – ערב השקה לספר ארכיון המדינה/משה מוסק
22/2/2022 - שימור מבנים וארכיונים (בשיתוף המועצה לשימור אתרים)
3/2022 - יום הרליץ- המגזר הערבי והחרדי
5/2022 - סדנת שימור/
7/2022 - יום עיון 'משפטי' – החוקים העיקריים הרלוונטיים לארכיונים + סדנת זיהוי חומרים + פרס משה מוסק
9/2022 - סיור ארכיונים – איזור חוף הכרמל
12/2022- כנס שנתי : רשומות דיגיטליות של חומרי ארכיון מסוגים שונים. פתיחת ארכיון
קורסים והשתלמויות:
אוקטובר 21 – יוני 22 לימודי תעודה באונ' תל אביב
14 פברואר- יוני - קורס יסודות הארכיונאות
5-6 מרץ 2022 - "טלדן"
אפריל-מאי - השתלמויות אזוריות, סדנה בהקמת ארכיון, סיור (מרץ – נהלל [סליק, ארכיון], אוקטובר לנצר סירני).
אביב-קיץ קורס ארכיוני לרשויות מקומיות
פרויקט ארכיונים שנתי:
פרסום פוסטים בארכיונאות באחת הרשתות החברתיות
צוות חינוך וארכיונים
פרסום שאלון נרחב בנושא: הערכה של ביקורי סטודנטים בארכיון ופעילות באקדמיה בנושא הארכיון. השאלון מיועד לארכיונאים, סטודנטים וחוקרים באקדמיה ומיועד לשפר מיומנויות הדרכה והנחיה מצד הארכיונאים.ות וייעול הביקור מצד הסטודנטים והמרצים. השאלון צפוי להסתיים 29/11/21.
ספר ארכיון המדינה/משה מוסק
הספר נמצא בהליכי עיצוב ועימוד אחרונים. אמור להתפרסם עד הכנס השנתי.

פעילות בנושא ארכיון עיריית ירושלים
פגישות ושיחות עם אישי ציבור ועם חברים באיגוד לניסוח פרוגרמה והצעות ייעול
פגישה עם מנהל הארכיון, מיכאל מאהלר (19/10/21)
ראיון ברשת ב', 'סדר יום'/יעל רגב (24/10)

ועדת כספים - גזברות
ענת אופיר - דיווח גזברות
ההכנסות בחודשיים האחרונים מורכבות מ:
1.דמי חבר לשנת 2022,
2. דמי חברות של חטיבת השלטון המקומי
3. ימי עיון/סיור
4. הכנס השנתי
ההוצאות בחודשיים האחרונים מורכבות מ:
1. תשלומים שוטפים לספקים (תחזוקת אתר אינטרנט ועוד).
2. תשלומים לעורך הלשון והאחראי על הגרפיקה וההפקה של ספרו של משה מוסק - בתקווה שהספר יהיה מוכן עד לכנס ונוכל לחלקו לחברים.
3. הוצאות ימי העיון והסיור.
4. פרסום בעיתונות של שאלון מיפוי הצרכים של הארכיונים במרחב היישובי.
• בחודשיים האחרונים בדקנו את נושא הוספת אפשרות לחברים לבצע תשלומים לאיגוד ב-"ביט", אך הנושא מורכב מבחינה חשבונאית וכדומה, ובשלב זה איננו מציעים את השירות. מקווה שבעתיד הקרוב נוכל לעבור גם לתשלומים ב-"ביט".
• בקרוב ייפתח קורס נוסף של "יסודות הארכיונאות" ואנחנו נערכים יחד עם רחל ריינשטיין מבחינת העניינים הכספיים לפתיחתו.

אורי בראל - ועדת כספים
דיווח והגשת מסמכים למינהל תרבות
אנו עסוקים, מספר פעמים רב במשך השנה, בהגשת מסמכים למינהל תרבות על מנת לעמוד בדרישות שלהם שזהו התנאי לקבלת כספי התמיכה מהם.
לצורך כך אנחנו בקשר מתמיד ורציף עם רביב אשר מ"פריידקס" כאשר את רוב המלאכה עושות ענת – גזברית האיגוד, ותמר פיליפ אשר הסכימה להמשיך לעסוק בהטמעת החומרים הדרושים ל"מרכבה" - ועל כך תודה ענקית לה
מחר 15.11.2021 הוא היום האחרון להגשת מסמכי הסיכום של 2020.
תמיכות בפרויקטים ובהשתלמויות
• השנה, עקב מיעוט ההוצאות האיגוד מפיק לא מעט פרויקטים ביניהם: ספרים, סרטים, סיורים, תרגומים ועוד רבים אחרים.
• ועדת הכספים בשיתוף עם וועדת ההשתלמות החליטה לסבסד בצורה משמעותית מאד את הכנס השנתי בדצמבר בחדרה כך שכל התוכנית כולה משולמת על ידי האיגוד והחברים משלמים למעשה רק את שהותם ואת הכיבוד.
סיכום:
בסך הכל מצבו הכספי של האיגוד טוב מאד, דבר שמאפשר לנו לתת אפשרות לפעילויות ופרויקטים שבעבר לא יכולים היינו לתקצב.
עם זאת אסור לוותר על שום תשלום לאיגוד, הן מחבריו והן מגופים ממשלתיים.
חשוב לציין כי "הנדיבות הכספית של הוועדה" אינה נובעת מטוב לב חס וחלילה, אלא מההבנה שבמידה ולא ננצל את הכספים יורדו התמיכות הניתנות לנו.

הדס אביבי – ועדת פרסומים ורשתות חברתיות 
לפניכם דיווח פעילות ועדת פרסומים ורשתות חברתיות לחודשים האחרונים:
1. עדכון שוטף של האתר ודף הפייסבוק של האיגוד (פעילות האיגוד, השתלמויות, הצעות עבודה
ועוד) – תודה רבה לנוני ולדודו!
2. מידע@ון מס' 22 יצא לאור!
3. פעילות רישום לכנס 2021 ומענה לפניות השונות
4. פרויקט "זיכרון מהארכיון" הסבר ועזרה בהעלאת הקבצים לאתר
5. עיצוב גרפי לאיגוד– עבודה מולכם וריכוז הצרכים של כלל חברי ההנהלה. לצערי כאמור
המעצבת שרציתי לא פנויה עד ינואר, אבל מצאתי כבר אחת חדשה – מקווה בחודש הקרוב
להתקדם עם הנושא הזה וגם עם השינויים באתר.
-------------------------------------------------------------------------------------
דיווח ארכיונים בקיבוצים ובמושבים
הצוות עבד על השאלות המתאימות לשאלון מיפוי הצרכים (קישור)
פרסמנו את השאלון באתר, בפייסבוק ובעיתונות המגזרית – קיבלנו עשרות תשובות והתייחסויות!
ניתוח התשובות והמשך החלטה על הפעילות הרצויה תתקיים ע"י הצוות בהמשך החודש הזה
-------------------------------------------------------------------------------
רשויות מקומיות
נערכה פגישת זום עם אנשי מרכז השלטון המקומי לגבי הקורס בשנה הבאה.
בעקרון גם השנה נקיים קורס בזום, אבל המטרה להצליח לקיים יום או יומיים מהקורס בארכיונים.
* תכנון שולחן עגול לכנס השנתי (תמר פיליפ מנחה).

נוני ירון – ועדת חברות
1. פרס אלסברג- נתקבלו 5 עבודות. הוועדה תתכנס ב 17 בנובמבר ותיתן את החלטתה. דיברתי עם עירית בתו של אלסברג. היא תשתתף במושב אלסברג שיתקיים ב 8 בנובמבר.
2. פרס זיכרון מארכיון יינתן במסגרת "ארכיון יוצא מגדרו" - 10 ארכיונים צלחו את הדרך המסורבלת.לביא הוביל את התהליך והדס את כל הצד הטכני. הרבה הרבה תודה. שנה הבאה נחזור לנהג הרגיל שלנו. יש לארכיונים מה להראות.
3. בקרוב מתחילות להתארגן לקראת ליום הרליץ.
4. מטפלות בהוצאת קול קורא ופרסומו בעניין פרס ע"ש מוסק.

רחל משרתי – ועדה לקשרים בינלאומיים

הפעילות המרכזית של הוועדה הייתה ההתארגנות המנהלית עבור חברי האיגוד סביב השתתפות בכנס הבינלאומי הוירטואלי הראשון של ה-ICA בסוף חודש אוקטובר.
השתתפתי בכנס והמושבים בהם השתתפתי היו מגוונים ומשכילים. לנרשמים יש אפשרות להאזין להרצאות עד חודש אוקטובר 2022.
האיגוד הציע עזרה כספית לחברים שהשתתפו בכנס וישמח לקבל סיכומים ודו"חות של המושבים השונים כדי להעלות אותם לאתר האיגוד.
במסגרת המערכת של ארכיון 19, ממשיך הקשר עם הארכיון הלאומי של איחוד האמירויות עם הסכמתם לשלוח מאמר בשביל כתב העת.
במסגרת המערכת של ארכיון 19 נוצר קשר עם הארגון האמריקאי – SAA לגבי זכויות יוצרים ונוצרה הזדמנות לשיתוף פעולה בתחום פרסומים בעתיד.

דו"ח מאת אינדה נוברמיסקי, חטיבת הפרלימנטרית ומפלגות פוליטיות של ה-ICA
בשבוע הבא, ב-21/11 אני אשתתף במפגש השנתי של הסקציה הפרלמנטרית של ICA -SPP- באופן וירטואלי. סדר היום כולל סיכום של ישיבת הנהלת ICA והאסיפה הכללית; עדכונים לגבי פרויקט "תפיסה וידע של מוסדות פוליטיים בדמוקרטיות עכשוויות: נקודת מבט ארכיונית", הבחירות להנהלת הסקציה.
השתתפתי בוובינר על ארכיונים דיגיטליים מטעם ICA שכלל שני מפגשים של 4 שעות כל אחד: Managing Digital Archives. הסמינר הועבר על ידי 4 מומחים מאנגליה ומארה"ב והיה מאוד מעניין. למרות היותו וירטואלי היה מפגש עם ארכיונאים מהעולם כי היו משימות בקבוצות קטנות. הסמינר דן בהבדלים בין ארכיון פיזי לארכיון דיגיטלי; שיטות שונות לניהול הרשומות האלקטרוניות ושאלות של הערכת חומר ושימור לטווח ארוך.
יש עדיין וובינרים חינמיים שאפשר להירשם עליהם, מומלץ:
2021-workshops-online-programme-training-https://www.ica.org/en/ica
בנוסף יש קורסים וירטואליים מטעם ICA בתשלום
: programme-https://www.ica.org/en/training
השתתפתי בכנס הבינלאומי השנתי הווירטואלי: Empowering knowledge societies
שמעתי כמה הרצאות מעניינות וביניהן הרצאה על ניהול רשומות אלקטרוניות בפינלנד, הארכיונים האבודים של אפריקה, סטנדרט RIC, שימושים בבינה מלאכותית ועוד.

דו"ח מאת לביא שי, חטיבת הפורום של ארכיונאים מקצועיים של ה-ICA
(FPA Forum of Professinal Archivists)
• המשך הכנת HANDBOOK ל FPA
• הכנת כנס לנציגי חטיבה B (איגודים מקצועיים) שתערך ב-17/11
• פנייה לפורום בנושא ארכיון העיר ירושלים
• הכנת שאלון בנושא פעילות האיגודים בתקופת הקורונה
• סיכום פרוטוקול ישיבת FPA 29/9/21
דודו ממשיך לעדכן את הפורום בהודעות על אירועים, כנסים ולימודים שמתקיימים בחו"ל.

אילנה בודובסקי - הוועדה לייעוץ מקצועי
רוב מקרב 16 המתנדבים מקרב ותיקי האיגוד אשר השיבו במפורט על השאלון שהופץ, רואיינו ואושרו.
הוגשה בקשה לפרסום קול קורא לחברים באיגוד המבקשים לקבל ייעוץ, כדי שאפשר יהיה לשדכם ליועצים המתנדבים.