פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2021

05/01/2022
פרס ע"ש פרופ פ"א אלסברג הוענק השנה לחוקרת מצטיינת: אילת הלל כהן-אורגד על מחקרה: 
מגניזה לחשיפה: התצוגה בארכיון הציוני המרכזי

אילת הלל כהן-אורגד
תעודה - אילת הלל כהן-אורגדפרס ע"ש פרופ פ"א אלסברג הוענק השנה לחוקרת מצטיינת: אלונה יום טוב
על מחקרה: ניהול מידע מאוחסן אלקטרונית, צעדים ראשונים לקראת גילוי מסמכים אלקטרוניים, המקרה של המגזר העסקי


אלונה יום טוב  אלונה יום טוב