תוכנית השתלמויות - 2022

13/01/2022
שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2022.
התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

ימי עיון ופעילות:
20.02.2022 - יום הארכיון האזורי ה-2 (חבל אילות) בשיתוף האיגוד
11.05.200 -   מפגש אזורי במוזאון בית לוחמי הגטאות

השתלמויות מקצועיות:
רשויות מקומיות 2022