תוכנית השתלמויות - 2022

שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2022.
התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

ימי עיון:
22.03.2022 - יום הרליץ 2022, יד יצחק בן צבי