קול קורא - פרס משה מוסק לפיתוח תהליכים מומלצים ושיטות עבודה בארכיונים (2022, תשפ"ב)

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומשפחת מוסק יעניקו פרס שנתי לציון פועלו ותרומתו של ד"ר משה מוסק לעולם הארכיונאות הישראלי.

הפרס יוענק לארכיונים שביצעו פרויקט או תהליך עבודה ייחודיים, אשר היטיבו ושיפרו היבטים שונים בעבודתם, ועשויים לשרת את כלל קהילת הארכיונאים והארכיונאיות בארץ. ארכיונים אלה יתבקשו להפוך את תהליך העבודה או הפרויקט המקומי שלהם, ולהסב אותו למדריך מפורט, שיתאים לכלל הקהילה המקצועית, ויציג את השלבים של תהליך העבודה. הפרס יוענק ביום עיון שיתקיים במהלך קיץ 2022.

גובה הפרס: עד 5,000 ש"ח

יתקבלו לשיפוט רק מדריכים אשר הוגשו על ידי ארכיונאים החברים באיגוד הישראלי לארכיונאות
את הקובץ יש לשלוח דרך הקישור המצורף לא יאוחר מ-1 במאי 2022 בקישור הזה

המדריך יכלול את הפרטים הבאים:
1. טופס בקשה (מצורף לקול קורא)
2. מדריך מפורט המכיל:
* שער
* תוכן עניינים
* מבוא – יש לציין הסיבות או האירועים שבעקבותיהם הוחלט ליצור ולהנחיל את תהליך העבודה המדובר בארכיון; כיצד תהליך זה שינה, שיפר והביא ליעול בעבודת הארכיון; מטרת תהליך העבודה; תיאור כללי של התהליך.
* מילון מונחים במידת הצורך (לא חובה)
* הסבר מפורט על תהליך העבודה – יש לתאר ולהסביר כל אחד מהשלבים של תהליך העבודה.

לשאלות, פרטים נוספים יש לשלוח לדוא"ל: haverot.aia@gmail.com ולציין בשורת הנושא: "פרס משה מוסק"