ברכת יו"ר האיגוד לפתיחת יום הרליץ 2022 – יד בן צבי, ירושלים

בוקר טוב לכל המשתתפים שטרחו והגיעו עד הלום!
אני רוצה תחילה להודות למארחים, יד בן צבי, למנכ"ל יעקב יניב ולכל צוות המוסד.

אני רוצה גם לברך את אורחינו מהארכיונים הלאומיים של הולנד ובריטניה שאת דבריהם נשמע בקרוב, במושב הראשון של היום – Welcome!

אנחנו מייחדים את יום העיון שנתי שלנו לארכיונים לאומיים ותפקידם וארכיון המדינה הישראלי בפרט. מה שדחף לכך הוא ההוצאה לאור של ספרו של משה מוסק על תולדות ארכיון המדינה, אך למעשה לאיגוד קשר היסטורי עם ארכיון המדינה.

האיגוד הוקם על ידי הצוות ארכיון המדינה. כבר בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ראו מי שעמדו בראש ארכיון המדינה את החשיבות שבהקמת מערכת ארצית של ארכיונים והתוויית דרכה כך שתהווה השלמה נדרשת לתיעוד של השלטון המרכזי. מאותה הסיבה, הגנזים הם שעמדו בראש האיגוד במשך תקופה משמעותית.

הפרסומים המקצועיים המרכזיים היו משותפים לאיגוד ולארכיון המדינה ושותפות זו התבטאה גם בפיקוח ובהדרכה המקצועית ברחבי הארץ.

פרופ' טוביה פרילינג, גנז המדינה בשנים 2001 – 2004, בהרצאתו לפני 20 שנה ביום הרליץ בפברואר 2000, הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם האיגוד בכל מה שקשור למרכיבי תוכנית האב שהציע לפיתוח המערך הארכיוני בישראל וציין בין השאר שהוא רואה מתפקידו של הגנז לגייס כסף לאיגוד. גם אנו היום רואים בארכיון המדינה את המועמד הטבעי להובלת הקהילה המקצועית בארץ.

מכל הנאמר לעיל, היה זה אך טבעי שנראה לעצמנו זכות להוציא לאור את הפרסום הראשון שנכתב בישראל על תולדות ארכיון המדינה.

אני מקווה ומאחל שיהיה לנו יום עיון פורה שייתן ביטוי לתפקיד ארכיון המדינה בימינו ולקשר שלו עם האיגוד.

תודה רבה – דודו אמיתיפתיחת יום הרליץ

צלם: שלמה הדדי