עבודת ארכיונאות בארכיון המשפט הישראלי (בהקמה)

בימים אלה מכון ברג למשפט והיסטוריה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב מקים ארכיון המשמר אוספים פרטיים ומוסדיים החשובים לחקר ההיסטוריה של המשפט בישראל.

הארכיון בהקמה כבר קיבל תרומות של תיקים של עורכי-דין פרטיים, שופטים, חוקרים, ועוד, וחומרים נוספים מגיעים כל הזמן. עבודת הסידור והרישום כבר החלה, אך הופסקה באמצע בעקבות פרישתה של הארכיונאית שעבדה אצלנו.

אנו מעוניינים להעסיק ארכיונאי/ת במשרה חלקית או כספק של האוניברסיטה כדי להמשיך בעבודה. העבודה כוללת בעיקר סידור של החומרים, יצירות מפתחות ותיאום סריקתם ע"י ספק חיצוני, הכל בעזרת סטודנטים שיועסקו ע"י מכון ברג, בהתאם לצרכי הארכיונאי/ת. העבודה מתאימה גם למי שנמצא בשלבים מתקדמים של לימודי הארכיונאות.

מקום העבודה בעיקר בספריית המשפטים בפקולטה. היקף העבודה גמיש. השכר בהתאם לניסיון והמקובל בענף.

לפרטים נוספים או להגשת מועמדות נא ליצור קשר עם מכון ברג: berg@tauex.tau.ac.il