קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/240/f5_הזמנה וטופס הרשמה לפרסום - קורס יסודות הארכיונאות 2017.pdf