קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/251/f5_ההצהרה הבינלאומית על הארכיונים - אנגלית.pdf