קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/268/f5_הוקרה מיוחדת ציונה רז 2011 פרס הרליץ.pdf