קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/270/f5_הוקרה מיוחדת רחל הישראלי 2011 .pdf