קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/286/f5_התעודות השונות יום הרליץ 19.3.2015.pdf