קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/289/f5_תעודה פרס הרליץ מתן ברזילי 2012.pdf