קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/294/f5_תעודת פרס הרליץ יהושפט פופ הרליץ 2017.pdf