קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/309/f5_מידע@ון מספר 5 - האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.pdf