קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/311/f5_תדריך לעבודת הארכיון בקיבוץ-2.pdf