קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/327/f5_סדרי הסעות - הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע 2017-1.pdf