קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/337/f5_מבוא לתיעוד בעל פה - מרגלית בזרנו.pdf