קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Earchives%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fdocs%2F348%2Ff5_הזמנה לפרסום - יום עיון למנהלי ארכיונים בוגרי קורס יסודות הארכיונאות עדכון 2%2E1%2E18-1%2Epdf