קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/541/f5_תכנית קורס יסודות 2018.pdf