קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/554/f5_קול קורא להשתתפות בתערוכה ארכיונים חוגגים 70 לישראל-1.pdf