קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/559/f5_תוכנית יום עיון לחבר את חלקי הפאזל 11.6.18.pdf