קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/560/f5_טופס פרטים אישיים - פרס אלסברג.pdf