קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/573/f5_ועדת ההיגוי של חטיבת האיגודים המקצועיים SPA – ברלין מאי 2018.pdf