קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/578/f5_חשיפת חומר ארכיוני – סוגיות משפטיות אתיות וטכנולוגיות.pdf