קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww.archives.org.il%2Fmedia%2Fsal%2Fdocs%2F578%2Ff5_חשיפת חומר ארכיוני – סוגיות משפטיות אתיות וטכנולוגיות.pdf