קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/869/f5_הזמנה ופרטים- קורס יסודות הארכיונאות 2019-1.pdf