קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/870/f5_למועמדות ליקיר האיגוד- 2019.doc