קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/875/f5_דרישות תפקיד מלווה תפעולי יסודות הארכיונאות.pdf