קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/891/f5_השתלמויות אזוריות 2019.pdf