קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/892/f5_טופס פרטים אישיים - פרס אלסברג.docx