קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/894/f5_טופס פרטים - הארכיון יוצא מגדרו.docx