קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/895/f5_פלייר_ארכיונאי מורשה_נובמבר_2019.pdf