קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/902/f5_סילבוס קורס יסודות הארכיונאות 2020.pdf