קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/918/f5_ציון לשבח _ הדר בשן_ קיבוץ הדתי 2020.pdf