קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/919/f5_ציון לשבח _היידי עפרון_ גבעת חיים איחוד 2020.pdf