קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/920/f5_ציון לשבח מאיר רוסו_סינמטק ירושלים 2020.pdf