קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/921/f5_ציון לשבח עופר יוגב גבולות 2020.pdf