קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/927/f5_שאלון לארכיונים לימי הקורונה-1.pdf