קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/941/f5_סילבוס קורס יסודות הארכיונאות- המשך זום2020 (5).pdf