קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/942/f5_סילבוס קורס יסודות הארכיונאות לסטודנטים 2020 (002).pdf