קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/947/f5_השתלמויות בארכיונות - 2021.pdf