קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Earchives%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fdocs%2F950%2Ff5_סילבוס בקורס ניהול רשומות וארכיון ברשות המקומית 8%2E03%2E2021-1%2Epdf