קבצים

https://www.archives.org.il/media/sal/docs/969/f5_קול קורא לפרס אלסברג_2021 (1).doc - טופס חוקרים.doc