קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Earchives%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fdocs%2F971%2Ff5_תוכנית - כנס ארכיונים אתיקה וחברה 26-29 ביולי 2021%2Epdf