המלצה לתעודת חבר כבוד באיגוד
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
לשון התקנון בנוגע לתהליך הצעת המועמדים ומועמדות
- חברי האיגוד בלבד רשאים להמליץ על מועמדים לקבלת הפרסים. יש להגיש טופס נפרד לכל אחד מהפרסים והמועמדים.
- חברי ההנהלה, ועדת החברות וחברי ועדת הפרסים אינם רשאים להמליץ על מועמד מטעמם או להמליץ על עצמם לקבלת הפרסים.
- מועמד רשאי להמליץ על עצמו.

לשון התקנון באשר לקריטריונים לקבלת תעודת חבר כבוד באיגוד:
התואר חבר כבוד מוענק לחבר האיגוד אשר תרם לפיתוח ולקידום הארכיונאות בישראל לפחות בעשר השנים האחרונות והיה חבר פעיל במוסדות האיגוד.

 

כל האמור בלשון זכר כוונתו גם ללשון נקבה.
על המציע לוודא שהמועמד נתן הסכמתו להגשת מועמדותו.
  קוד ביטחון