המלצה לתעודת ציון לשבח באיגוד
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
לשון התקנון בנוגע לתהליך הצעת המועמדים
- חברי האיגוד בלבד רשאים להמליץ על מועמדים לקבלת הפרסים. יש להגיש טופס נפרד לכל אחד מהפרסים והמועמדים.
- חברי ההנהלה, ועדת החברות וחברי ועדת הפרסים אינם רשאים להמליץ על מועמד מטעמם או להמליץ על עצמם לקבלת הפרסים.
- מועמד רשאי להמליץ על עצמו.

לשון התקנון באשר לקריטריונים לקבלת תעודת ציון לשבח באיגוד:
הפרס יוענק ליחיד או לקבוצה על לקיחת חלק בפרויקטים מיוחדים ומשמעותיים בארכיונאות. המועמד לקבלת הציון לשבח חייב להיות חבר באיגוד בחמשת השנים האחרונות לפחות.

 

כל האמור בלשון זכר כוונתו גם ללשון נקבה.
על המציע לוודא שהמועמד נתן הסכמתו להגשת מועמדותו.
  קוד ביטחון