המלצה לתעודת הוקרה מהאיגוד
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
לשון התקנון בנוגע לתהליך הצעת המועמדים
- חברי האיגוד בלבד רשאים להמליץ על מועמדים לקבלת הפרסים. יש להגיש טופס נפרד לכל אחד מהפרסים והמועמדים.
- חברי ההנהלה, ועדת החברות וחברי ועדת הפרסים אינם רשאים להמליץ על מועמד מטעמם או להמליץ על עצמם לקבלת הפרסים.
- מועמד רשאי להמליץ על עצמו.

לשון התקנון באשר לקריטריונים לקבלת תעודת הוקרה מהאיגוד:
תעודות הוקרה יוענקו לאלו שעבדו בארכיונים לאורך שנים ותרמו בצורה משמעותית לפיתוחם ופרשו לאחרונה מעבודתם זו (חברות באיגוד אינה תנאי לקבלת התעודה).

 

כל האמור בלשון זכר כוונתו גם ללשון נקבה.
על המציע לוודא שהמועמד נתן הסכמתו להגשת מועמדותו.
  קוד ביטחון